Στείλε μας μήνυμα

AIESEC στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

To 2015

210+

μέλη

111+

εξερχόμενες ανταλλαγές

39

εισερχόμενες ανταλλαγές