Το ταξίδι μας ως το 2015

Το 2015 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την AIESEC. Σηματοδοτούσε τη λήξη ενός πλάνου 5 χρόνων που είχε θεσπίσει ο οργανισμός το 2010 με στόχο να μπορέσεις να έρθει σε επαφή και να αναπτύξει ακόμα περισσότερους νέους.