Διεθνές Συνέδριο “POLITEIA” με την υποστήριξη της AIESEC Ελλάδος

Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), έχοντας επίγνωση των πολυεπίπεδων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και της διεπιστημονικής φύσης των θεμάτων αυτών σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια πολιτική και την πολιτική συμπεριφορά στις παρούσες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, ανακοινώνει τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικών Επιστημόνων “POLITEIA” με θεματική “EUROPE AT THE CROSSROADS: Leadership, Challenges & State of Play”. Το Συνέδριο […]

Νέα συνεργασία AIESEC Ελλάδος και Origen.gr με αφορμή το Better World 2019

Μετά από μία επιτυχημένη συνεργασία στα πλαίσια του πρώτου YouthSpeak Forum Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2019, η AIESEC Ελλάδος ανακοινώνει τη νέα συνεργασία της με την Origen.gr για την πραγματοποίηση της νικήτριας ιδέας του Better World 2019! Η Origen, έχοντας ως στόχο να κινητοποιήσει τους νέους να λάβουν δράση για έναν καλύτερο κόσμο, δημιούργησε τον […]