Ένας οργανισμός για νέους που διοικείται από νέους.