Οι αξίες μας καθοδηγούν τις καθημερινές μας αποφάσεις.