• ΣΤΟΧΕΙΑ
  • ΣΠΟΥΔΕΣ
  • ΤΕΛΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Hey! Για να μάθουμε πως σε λένε!

ΣΠΟΥΔΕΣ

Λίγα λόγια για εσένα...

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Για να φτιάξουμε και ένα λογαριασμό στην πλατφόρμα της AIESEC..

    Πρέπει να εμπεριέχει:
  • Tουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες
  • Έναν αριθμό
  • Ένα κεφαλαίο
  • Ένα πεζό γράμμα.