Διεθνές Συνέδριο “POLITEIA” με την υποστήριξη της AIESEC Ελλάδος

Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), έχοντας επίγνωση των πολυεπίπεδων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και της διεπιστημονικής φύσης των θεμάτων αυτών σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια πολιτική και την πολιτική συμπεριφορά στις παρούσες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, ανακοινώνει τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικών Επιστημόνων “POLITEIA” με θεματική “EUROPE AT THE CROSSROADS: Leadership, Challenges & State of Play”. Το Συνέδριο […]