Οι νέοι μιλούν για

 

Ποιοτική Εκπαίδευση

Βιώσιμες Πόλεις

Εξάλειψη της φτώχειας

Εξάλειψη της πείνας

Μείωση των ανισοτήτων

Ειρήνη και δικαιοσύνη

O τρόπος με τον οποίο ο κόσμος θα διαμορφωθεί τα επόμενα 15 χρόνια είναι στα χέρια μας.
Πάρε μέρος και βοήθησε μας να αλλάξουμε το μέλλον προς το καλύτερο