Η εμπειρία μου ως εθελοντής σε σχολείο του εξωτερικού

Γράφει ο Γιώργος Πανόπουλος για την εμπειρία του, Με ρώτησαν πώς είναι μια εμπειρία ανταλλαγής και συγκεκριμένα η δική μου… Σας έχει τύχει, λοιπόν, να προσπαθείτε να περιγράψετε κάτι το οποίο το έχετε νιώσει τόσο έντονα, αλλά και πάλι είναι τόσο δύσκολο να ειπωθεί; Είμαι ο Γιώργος, είμαι δευτεροετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο τμήμα […]