Πιστεύουμε ότι οι νέοι πρέπει να γίνουν η αλλαγή που θέλουν να δουν στο κόσμο

Για αυτό προσφέρουμε στους νέους έντονες πρακτικές εμπειρίες στο εξωτερικό για να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους.