Παλεύοντας για ένα καλύτερο αύριο

Τα γεγονότα του τελευταίου μήνα με τον πόλεμο στην Ουκρανία κάνουν την σημασία του σκοπού μας ως AIESEC πιο σχετική από ποτέ. Η AIESEC σπεύδει στην επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης και στη μεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Η AIESEC ιδρύθηκε μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο με σκοπό την πρόληψη επανάληψης ενός παρόμοιου τραυματικού γεγονότος ενωμένοι για […]

Global social justice day: YouthSpeak Forum Edition

Χθές, 20/02, είναι η παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ημέρα αυτή μας υπενθυμίζει την μεγάλη σημασία των κοινών ευκαιριών για όλους, στα δημόσια κοινά, στις καθημερινές καταστάσεις, στην αγορά εργασίας και σε κάθε άλλη πτυχή της ζωής.  Μέσα στο πνεύμα των κοινών ευκαιριών, το συνέδριο YouthSpeak Forum (YSF) γίνεται από νέους για νέους με σκοπό, […]