Εθελοντισμός, περιβάλλον και νέοι

«Youth 4 Nature: Ενημέρωση και κινητοποίηση νέων για το περιβάλλον» Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018: Η AIESEC Ελλάδος (www.aiesec.gr) και το WWF Ελλάς (www.wwf.gr), αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ενημέρωση και την ενεργή κινητοποίηση των νέων σήμερα σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, υιοθετούν την πρωτοβουλία “Youth 4 Nature”. Η πρωτοβουλία αυτή θα ευαισθητοποιήσει τους νέους της ελληνικής […]