Πιστεύουμε ότι οι νέοι πρέπει να γίνουν η αλλαγή που θέλουν να δουν στο κόσμο

Για αυτό στοχεύουμε στην ανάπτυξη των νέων μέσα από ευκαιρίες εθελοντισμού και πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, καθώς και με την ενεργή συμμετοχή των νέων στη λειτουργία του οργανισμού.